Obvestila

Zbor članov Društva za kulturo Gorenje

VABILO NA ZBOR ČLANOV

Društvo za kulturo Gorenje vabi vse svoje člane na OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ZA KULTURO GORENJE v torek, 31. januarja 2017, ob 9.00 uri v modri dvorani upravne zgradbe podjetja Gorenje, d.d., Partizanska 12, Velenje.

 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav predsednika
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila o delovanju društva v obdobju 2013-2017
  4. Volitve članov v organe Društva
  5. Potrditev novega Statuta Društva za kulturo Gorenje
  6. Programske usmeritve za nov mandat
  7. Razno

 

Vljudno vabljeni!

Drago Bahun

Predsednik