DELAVNICE IN PREDAVANJA

Milos-Kovacic---Trgovec-z-zivljenjem,-2005

Delavnice in predavanja za poslovodno strukturo

Svetovni globalni razvoj je prinesel velike spremembe v gospodarstvu. Kapitalistični način razmišljanja in poslovanja je zahteval učinkovito, donosno in drugačno obnašanje v poslih. Nekatera podjetja so se morala čez noč preusmeriti na svetovne trge (posamezna podjetja so tam že bila). Velike spremembe so se čutile na vseh področjih, veliko zaposlenih je bilo v situaciji, da išče učinkovite, drugačne rešitve za svoje poslovanje.

Slovensko tržišče preplavljajo knjige s področja managementa tujih avtorjev (med njimi je veliko uporabnih in dobrih). Kulturna dejavnost, ki je bila v preteklih časih usmerjena na ustvarjanje vzdušja, izobraževanja in animiranja zaposlenih za branje in obiske kulturnih prireditev, po novem svoje poslanstvo vidi tudi na delu za poslovodno strukturo podjetja, ki s svojim zgledom, s poslovno moralo in s strokovnostjo ustvarja dobro klimo v podjetju.

Leta 2001 smo ustanovili Klub menedžerjev. Klub združuje ljudi, ki se zavedajo potrebe po znanjih, ki jih niso dobili skozi redno šolanje. Ob dobro organiziranem izobraževalnem sistemu v Gorenju, se krepi potreba po nenehnem učenju, ki se pridobiva skozi različne neformalne oblike. Ob prisotnosti logike, trdega, racionalnega poslovanja se krepi spoznanje po potrebi mehkih znanj, ki vplivajo na medsebojne odnose v podjetju in na motivacijo zaposlenih. Predstavitve knjig s področja poslovodenja, delavnice, okrogle mize, pogovori so pripeljali v Gorenje veliko pomembnih oseb in veliko pomembnih tem.

Kaj pomeni odličnost osebe, skupnosti, podjetja? Za Aristotela je človekova odličnost vrlina. Katere vrline so pomembne danes? Koncept družbene odgovornosti kot etična drža odličnega podjetja?

Povezovalna nit vseh srečanj je bila ustvarjalnost v podjetju. Ustvarjalnost rodi inovativnost, inovativnost pa daje izdelku dodano vrednost. »Živimo ustvarjalnost, je vodilo za vse. Ekonomija je osnova, umetnost oziroma kultura v najširšem smislu pa gospodarstvo oplajata za dolgoročno uspešnost«, je povedal predsednik uprave Gorenja na okrogli mizi o povezovanju kulture, gospodarstva in znanosti.