DELAVNICE IN PREDAVANJA

2000

 • November - Robert S. Kaplan: URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV, knjigo je predstavila dr. Metka Tekavčič z Ekonomske fakultete v Ljubljani 
 • Marec - Emil Špec, Franc Turk: Priročnik o zunanjetrgovinskem poslovanju
 • Februar - dr. Polona Selič: Psihologija bolezni našega časa – delo in stres

1999

 • November - Robert N. Reasoner: Nova vizija delovnega mesta  
 • Maj - Sandi Redenbach: Čustvena inteligenca v vodenju
 • Februar - Milena Trkovnik: Pozitivnost v sodobnem času

1998

 • Oktober - dr. Janez Mayer: Človeške razsežnosti poslovnega življenja
 • April - dr. Manca Košir: Moč dobre komunikacije
 • Marec - Tatjana Zidar Gale: Moč retorike  
 • Februar - Ljudmila Kafol, univ. dipl. psih.: Poslovna etika in vodenje podjetja

1996

 • September - Marta Božič: Sodelovanje in organiziranje  
 • Junij - dr. Metka Arah: Evropska unija, predstavitev knjige
 • Maj - Ana Nuša Kneževič: Vodja – vzor, učitelj, vizionar  
 • Marec - dr. Mitja I. Tavčar: Poslovnost in etika  

1993

 • November - dr. Manca Košir: Nov način vodenja  

1992

 • Junij - Delavnice kreativnega življenja: Duhovnost danes in tukaj
 • Viktor Gerkman: Komunikacija kot vrata v življenje  

1991

 • December - Knjigarna v Gorenju: Razstava knjig za management; okrogla miza:     Management – podjetnik – lastnik
 • Oktober - Ana Nuša Kneževič: Zunanji videz kot ekonomska kategorija v stikih z ljudmi
 • Junij - Ana Nuša Kneževič: kultura poslovnega komuniciranja, Vila Herberstein, za poslovodstvo Gorenja

1990

 • Februar - Manca Košir: Pomen avtoritete v današnjem času, okrogla miza

1989

 • Junij - Ali nam je potrebna kulturna dejavnost v Gorenju?, okrogla miza
 • Marec – Dr. Jean Marcel Kobi: podjetniška kultura

1988

 • Maj - Anton Trstenjak

V času od 1987 do 1990 je bilo organiziranih več delavnic na temo Poslovnega komuniciranja s predavateljico Ano Nušo Kneževič.