RAZSTAVNA DEJAVNOST

Razstavna dejavnt ima v Gorenju dolgoletno tradicijo. Z organiziranjem razstav znanih slovenskih in tujih umetnikov je razstavišče pridobilo na ugledu. Razstavišče je postalo prostor specifične komunikacije med ustvarjalci in zaposlenimi.

V podjetju je od nekdaj obstajala posebna občutljivost za umetnost, posebej za področje oblikovanja. Predstavitev znanih umetnikov prispeva k negovanju čuta za lepo, za estetsko,…

Namen razstavne dejavnosti je tudi ustvarjanje lastne zbirke v okviru podjetja.

Občasno se organizirajo likovne kolonije z udeležbo znanih akademskih slikarjev (Frelih, Beer, Gorjup, Jerič, Toman, Kantardžič, Novinc, Simon, Huzjan, Jerčič, Čerče, Ficko, …).

Pri izboru umetnikov za razstave v Gorenju se  upošteva mnenje  strokovne javnosti. Razstavna   dejavnost  v podjetju  se usklajuje z  razstavno politiko mestne galerije.

Z razstavno dejavnostjo v Gorenju se je začelo leta 1987. Na prvi razstavi je bil gost akademski slikar Ivo Šubic.

Prva leta so bile razstave organizirane v razstavišču Gorenja Servis, od leta 1988 pa v razstavišču upravne stavbe Gorenja.

V Gorenju je bilo organiziranih veliko predavanj s področja teorije umetnosti, ter v okviru organiziranih potovanj je bilo obiskanih veliko pomembnih razstav doma in v tujini.