RAZSTAVNA DEJAVNOST

Leto 2000

-       Emerik BERNARD – razstava risb

-       Apollonio ZVEST

-       Stojan BATIČ

-       Brigita POŽEGAR MULEJ

-       Petar BEUS

Leto 1999

-       Herman GVARDJANČIČ

-       Franc VOZELJ

-       Razstava umetnikov XX. stoletja (iz arhiva ALU) – Bernik, Ciuha, Jemec, Kavčič, Kos, Kregar, Maleš, Sternen, Pregelj, Batič, Lapajne, Putrih, Rotar, Tihec, Tršar in drugi

Leto 1998

-       Črtomir FRELIH

-       Klementina GOLIJA

-       Rajko ČUBER

-       Vasilij JORDAN

-       Nikolaj BEER

-       Karel ZELENKO

Leto 1997

-       Gorenje Servis: razstava devetih akademskih slikarjev (S. Batič, M. Smerdu, J. Bezlaj, J. Lenassi, Z. Posega, I. Brunec, I. Urbančič, M. Drev, M. Begič) – v sodelovanju z galerijo Latobia iz Ljubljane

-       Metka KRAŠOVEC – razstava grafik

-       Alojz JERČIČ – razstava skulptur

Leto 1996

-       Jože ŠUBIC

-       Dušan LIPOVEC

-       Karel ZELENKO

Leto 1995

-       Marjan VODIŠEK

-       Albin POLAJNAR

-       Franc KOŠEC - KARAS

Leto 1994

-       Jure GODEC

-       Aristid ZORNIK

Leto 1993

-       Nikolaj BEER

-       Andrej JEMEC

Leto 1992

-       Iztok ŠMAJS

-       Barbara JAKŠE in Stane JERŠIČ, razstava fotografij

-       Peter MATKO

-       Narcis KANTARĐIĆ

-     Mala Napotnikova kolonija (Zavodnje), razstava likovnih del učencev OŠ

-     Alojz JERČIČ, razstava kiparskih del

-     Andrej JEMEC, razstava likovnih del, Zoran Kržišnik

Leto 1991

-    J. Ciuha, B. Jakac, M. Konjović, M. Berber, R. Jerič, L. Pandur, V. Pogačar, S. Zec, G. Horvat, L. Koporc, I. Mujezinović; razstava likovnih del iz prodajne zbirke KCIN

-       Marija Lucija STUPICA, razstava ilustracij

-       Stane JAGODIČ

-       Jože TISNIKAR

-       Goran HORVAT

Leto 1990

-     Napotnikovo priznanje Gorenju Servis za posebne uspehe na področju kulture

-     Tomaž KRŽIŠNIK  - Prešernovi Soneti nesreče – likovna razstava

-     Jože CIUHA

-     Karel PEČKO

-     Gorenje podari Narodni galeriji sliko Franceta Kavčiča Dekle reši Aristomena iz ječe

-     Razstava likovne zbirke Gorenja ob 40-letnici Gorenja v Moderni galeriji v Ljubljani

-       Jože HORVAT – JAKI

Leto 1989

-       Božidar JAKAC, razstava risb

-       Gabrijel STUPICA

-       Jože TISNIKAR in Alojz ZAVOLOVŠEK

-       Milan KONJOVIĆ