Kulturna dejavnost v Gorenju

Kulturna dejavnost je v Gorenju prisotna že nekaj desetletij. V šestdesetih in sedemdesetih je bila skrb za kulturo v rokah sindikata (Komisija za kulturno dejavnost) in mladinske organizacije (Tovarniška konferenca ZSMS Gorenje). Glavna dejavnost so bile proslave ob praznikih in »delovnih zmagah« in razdeljevanje kart za prireditve, pozneje pa so pričeli spodbujati prostočasne aktivnosti zaposlenih: ročna dela, fotografije in filmi, slike in kipi, literatura. Na proslavah so običajno sodelovali recitatorji in amaterski igralci  iz Gorenja ter učenci osnovnih šol. Prva razstava likovnikov Gorenja je bila leta 1973, druga pa tri leta pozneje. Leta 1979 so po delovnih enotah izbrali in imenovali kulturne animatorje in v Gorenju je bila organizirana prva Bralna akcija, ki je doživela 11 ponovitev. Ob zaključku akcije so bili v Gorenje povabljeni priznani slovenski pisatelji in pesniki. Takrat je začel izhajati tudi mladinski časopis Telex, ki je imel občasno štiristransko prilogo Kulturni utrinki, kjer so objavljali poročila o prireditvah in literarno izražanje zaposlenih v Gorenju (do leta 1982).

Leta 1981 je bila ustanovljena Služba za rekreativno in kulturno dejavnost. V Informatorju so objavljali kulturne prireditve v dolini in za nekatere tudi organizirali delitev kart. Leta 1984 je bila v Gorenju razstava velenjskega slikarja Alojza Zavolovška, padla pa je tudi ideja o ustanovitvi Kluba organizatorjev kulture Velenja (Komisija za kulturo pri občinskem sindikalnem svetu). Marca 1985 je izšel Bilten kluba organizatorjev kulture.

Junija 1986 je v Gorenju razstavljal Alojz Jerčič, bivši delavec Gorenja, novembra pa so organizirali razstavo Nade Vodušek  ter literarni in filmski večer Dnevi Gorenja. Naslednje leto se je pričelo bolj organizirano delo v kulturi.

Na področju kulturne dejavnosti so se vključevali zaposleni delavci Gorenja, ki so se amatersko ukvarjali tudi s kakšno zvrstjo umetnosti (literatura, likovna umetnost).