PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE KNJIG

Knjiga-ocalaGovorimo o učeči se, ustvarjalni in družbi znanja. To so moderni termini, ki prodirajo v našo zavest že zadnja desetletja.  Na aktualnosti so pridobili s prihodom demokracije in tržnega gospodarstva.  Šola s svojim zastarelim sistemom izobraževanja ljudi ne usposablja dovolj za izzive modernega časa, za prožnost razmišljanja in delovanja, za sposobnost učinkovitega poslovanja, za kritično razmišljanje…

V Gorenju se je zelo zgodaj spoznala potreba po dobro organiziranem izobraževanju za pridobivanje dodatnih znanj za potrebe delovnega procesa.

V Gorenju so organizirane tudi raznovrstne oblike neformalnega izobraževanja in učenja, ki spodbujajo ljudi h kreativnosti, radovednosti in jih učijo kako prepoznavati svetovni razvoj.

Danes že govorimo o kreativnih industrijah, kjer ima velik pomen intelektualna lastnina. Kulturno ustvarjanje se tesno povezuje z gospodarstvom, izobraževanjem, znanostjo in tehnologijo. Ustvarjalne industrije ni brez ustvarjalnih delavcev, široko razgledanih, učinkovitih posameznikov.